Kategória: Szabadkőművesség

KIRÁLYI MŰVÉSZET Public Relations Szabadkőművesség

A jótékonyság, az adományozás, a filantrópia

2021 tavaszán, kérésükre, egy egyetemi, – a szabadkőművességgel foglalkozó kutató – csoportban tartottam egy beszámolót, amelyben bemutattam az amerikai szabadkőművesség jellemző vonásait.

Az amerikai szabadkőművességről beszélve rámutattam azokra a különbségekre, hasonlóságokra, amelyek jellemzőek az angol-amerikai és az u.n kontinentális szabadkőművességre. Előadásomban többek között kiemeltem a nézőponti különbséget. Amíg az európai, a magyar szabadkőművesség fő témái az emberi gondolkodás megértésre irányulnak, sokszor a filozófia témaköreiből kerülnek ki, addig az amerikai szabadkőművesség fő témája a karitatív tevékenység, az adományozás témaköréhez kapcsolódik.

Az amerikai-angol Szabadkőművesség egyik alappilléreként tekintenek a jótékonyságra, a karitatív tevékenységre, az adományozásra. A következőkben a jótékonyság, az adományozás, a filantrópia néhány módozatát szeretném bemutatni.
MoreA jótékonyság, az adományozás, a filantrópia

KIRÁLYI MŰVÉSZET Publicisztika Szabadkőművesség

IGÉNY A VIRTUÁLIS VILÁGRA

Vannak a világon olyan dolgok, amelyek nem, vagy csak ritkán változnak. Ilyen a régi – mondhatnám ősi – hagyományokra épülő szabadkőművesség is. Alapjaiban, céljaiban, ami óta létrejött szinte alig-alig változott meg, ami az elveit illeti. Persze a gyakorlat az más. A szabadkőművesség gyakorlata országonként, koronként már többször is átment változásokon.…MoreIGÉNY A VIRTUÁLIS VILÁGRA