Ki G. Orator?

"Az orator szónok, szószóló és szakértő egyszemélyben, a rendet, az írott és iratlan szabályokat értelmezi és igyekszik magyarázatot találni a lehetséges okokra."

“Az orátor szónok, szószóló és szakértő egyszemélyben, a rendet, az írott és íratlan szabályokat értelmezi és igyekszik magyarázatot találni a lehetséges okokra.”

A magyar irodalomban, a magyar újságírásban is közismert, sokszor használt megoldás az írói álnév használata. Csak néhány ismertebb példa: Gárdonyi Géza, P. Howard, L. Lawrence, Vavyan Fable, stb.

Az újságírás területén is sokszor találkozunk kitalált, így használt és ily módon közismertté vált nevekkel. Például az egyik legismertebb Ignotus, valamint Göre Bíró, illetve a közelmúltból, jelenből Diurnus, Pesti Péter, Pepin Sógor, s sorolhatnánk még az ismert, avagy a fel nem fedett és a közismeret által meg nem ismert neveket.

Ilyen a G. Orator is. Elhatároztam, hogy publicisztikáimat ezentúl ezen a néven fogom jegyezni. Természetesen magyarázattal tartozom.

Mit jelent a G. Orator kifejezés?

Magam a név mindkét kifejezésével a szabadkőművességgel kapcsolatosan találkoztam először. Először az orator kifejezést, majd a G. betű jelentését magyarázták meg nekem tanult barátaim.

Az Orator kifejezés tartalmát, egy nemrégiben elhunyt – általam nagyon nagyra becsült – Kossuth-díjas festőművész barátom magyarázta meg. A G. betű rejtelmébe egy ugyancsak nagyra becsült, író, műfordító barátom vezetett be. (Nevüket a magyarországi politikai szellemvilág és a szabadkőműves illem okán sem írhatom e helyütt le. Most eldöntöttem, erről majd később egy publicisztikában részletesen írni fogok. Megérdemli, mert jelenség, s magyarázat egyszerre.)

Nos, tehát a kifejezések magyarázata: Az orator egyszerre jelent szónokot és egy olyan szakértő személyt, aki összefoglal, valamint egy lehetséges, általa igaznak tartott magyarázatot ad. A hallgatósága számára az értelmezendő dolgokat értelmezi, úgy is fogalmazhatnám: a káoszból igyekszik rendet teremteni azzal, hogy megkeresi a megfelelő magyarázatot, a dolgokat a helyükre teszi, s azzal tanítja környezetét, hogy értelmezést ad a “rend” dolgainak. Az orator, a rendet, az írott és íratlan szabályokat, a leírt, a papírra rögzített paragrafusokat értelmezi és igyekszik magyarázatot találni a lehetséges okokra.

Az orator kifejezést szokták szószólóként is értelmezni. A szószólói meghatározás is igaz. Az orator ugyanis szószólója mindannak, amit ő, mint személy igaz ügynek tart.

Amit mond az nem megkérdőjelezhetetlen, joga van tévedni, de az biztos, hogy amit képvisel, amit mond, amit ír, az az Ő szemében feltétlenül igaz.

Az orator dolga, hogy magyarázatot adjon, hogy értelmezzen, kommentáljon, esetleg széljegyzettel, megjegyzéssel lásson el olyan dolgokat, amelyek környezetében kérdésként, kötelezettségként, teendőként, elintézni, vagy eldönteni valóként felmerülnek. Az is feladata, hogy észrevételezzen olyan dolgokat, amelyeket véleménye szerint nem jól, nem jó irányba haladnak. Az orator hozzászólása az okok felfedésére irányul, az indoklásra, szándéka szerint mindig pozitív, az előrehaladás, a jobbítás szándékával születik meg.

A G. betű jelentése. Mint említettem a szabadkőmvesség szimbólumrendszere egyik jelképeként ismertem meg a G betűt. A G betűnek sok-sok jelentése, értelmezése ismert.  Van, aki a geometria kezdőbetűjét látja benne, de van olyan is, aki a God, az Isten szó kezdőbetűjét. Van aki a géniusz, a gnózis, a genezis szavakat érti alatta, de hallottam már a generáció kifejezést is emlegetni.

A G betűk értelmezésben számomra a geometria értelmezés nagyon szimpatikus, s az én felfogásomban kötődik az orator kifejezéshez, lévén, hogy a mértan a matematikának (a térbeli alakzatokkal foglalkozó) része, s mivel a matematika, így a geometria is, az egyik legegzaktabb, talán a legjobban körülírt tudomány. Ahol rendnek kell lennie! Maga a tudomány tesz rendet a világban. Amit aztán az orator el-, megmagyaráz(hat).

Persze a G betű választását indokolhatnám, mondhatnám egyszerűen is, a születéskor kapott egyik nevem kezdőbetűje, az angol helyesírás szerint.

Miről ír G. Orator?

Szerintem az újságírás az egyik alapvető emberi jog, amelyik a szólásszabadság gyakorlásának a legfontosabb eszköze. Ezen belül szerintem a publicisztika műfaja jeleníti meg a szabad véleményalkotás lényegét.

A publicisztika az irodalom, az újságírás egyik olyan műfaja, amely a politikai, társadalmi és kulturális élet eseményeit, problémáit, kérdéseit, a nyomtatott és elektronikus sajtóban egyaránt megjeleníti, véleményezi.

Magamat publicistának (is) tartom. A publicista szó jelentése szerint: újságíró, hírlapíró, zsurnaliszta. Azonban tudósítóként, riporterként is szokták aposztrofálni.

Az egyik alapelvem, hogy szeretem a törvényes és tökéletes dolgokat. Törvénytisztelő állampolgárként szeretném a törvényes állapotokat megérteni, megértetni, s fenntartani, de igyekszem a tökéletességre törekedni, ezért sokszor bírálom akár a fennálló rendet is. Hiszen azok törvényeit nem mindig tartom tökéletesnek. Persze jó lenne ha tökéletesek lennének, de mint tudjuk, nem azok.

Ezért választottam a G. Orator írói álnevet. S, hogy míról van, lesz véleményem. A minket körülvevő világról, a környezetünkről, politikáról, kultúráról, a társadalomról, annak részeiről, s egészéről, összefüggésekről és egyedi történésekről.

Nagyon remélem, hogy nem fogom untatni az olvasót. Kérem olvassák, kövessék G. Orator véleményét a minket körülvevő világról.

G.Orator