Szabadkőművesség az Egyesült Államokban

Szabadkőművesség

A közelmúltban kaptam egy kérdést, hogy mutassam be az amerikai Szabadkőművességet. Az elkövetkezőkben néhány fontosabb jellemzőjére szeretném felhívni olvasóim figyelmét, azonban szeretném azonban azt is összefoglalni, hogyan látom az európai és az amerikai szabadkőművesség közötti hasonlóságot és különbözőséget.

Azt gondolom, hogy egy fontos különbségről – egy nézőpontról – a karitatív tevékenységek nézőponti elsőbbségéről versus a moralitás jelentőségéről majd beszélek, de mégis azzal kell kezdnem, hogy bemutassam az amerikai Szabadkőművesség legfontosabb jellemzőit.

 

Elöljáróban

Csak találgatásokról tudok, ami a Szabadkőművesség világméretű elterjedését illeti. Az általam rendkívül tisztelt Encyclopaedia Britannica szerint a 21. század elején a szabadkőművesek száma a kétmilliótól több mint hatmillióig terjedhet.

Egy, a Google-n található adat szerint az Egyesült Államokban 1924-ben több mint hárommillió, 1959-ben már több mint négymillió szabadkőművest tartottak nyilván. Azonban 2000-re a szabadkőművesek száma kétmillió alá csökkent, s ma alig több mint egymillió szabadkőművesről beszélhetünk.

A világban teljesen eltérő magyarázatokról hallani a Szabadkőművesség természetét illetően is. Egy, az internetről származó állitás szerint:

„A szabadkőműves páholyokhoz való csatlakozáskor továbbra is követelmény a felsőbb lényben való hit megerősítése, bár ezek nagyrészt világi intézmények, amelyek szociális hálózati célokat szolgálnak, és gyakran karitatív adományozókként szolgálnak. Az évek során kritika érte őket azért, mert elitista férfiklubok voltak. Ma Nagy-Britanniában külön szabadkőműves páholyok működnek nőknek és férfiaknak egyaránt. Ezenkívül számos olyan csoport létezik – különösen az Egyesült Államokban elterjedt -, amelyeknek nincs hivatalos tisztségük a szabadkőművességben, de tagságukat a szabadkőműves társadalom magasabb fokaiból merítik. Az angol szabadkőműveseknek tilos csatlakozniuk ezekhez a kvázi szabadkőműves társadalmakhoz.”

A részeletektől eltekintve – alapvetően – két fő irányzatról találhatunk információkat. Az egyik a reguláris-nak és a másik a nem reguláris-nak nevezett Szabadkőművesség. Szokták ezt leegyszerűsíteni és angol és francia irányzatról beszélni. Magyarországon – ennek részleteibe nem szeretnék most belemenni – Szimbolikus és Nagyoriens jelzőkkel jellemezhetjük a két irányzatot. Bár volt, hogy együttműködtek – sőt egyesült módon dolgoztak – a történelem során, de mégis leginkább a szembenállás a jellemző a két „irányzatra”. Erről komoly személyes tapasztalataim vannak, de ma nem ez a téma.

Az Egyesült Államokban mindkét irányzatot megtalálni, azonban hozzá kell tennem, hogy New York Államban, New York városában csak az „angol”, a yorki és a skót rítust követő páholyokat találtam. Erről majd később ejtenék néhány szót. Ennek alapvető okai az amerikai történelemben találhatók meg.

Egy kis amerikai szabadkőműves történelem

Az első szabadkőművesek Amerikába a gyarmatosítókkal érkeztek meg. Egyes források szerint 1682-ben John Skene, míg más források szerint Johnatal Beider volt az első Amerikába érkezett szabadkőműves.

Az amerikai nagypáholy, a Grand Lodge szerint az Egyesült Államokban a Szabadkőművesség, az angliai és írországi után a harmadik legrégebbi a világon. Feljegyzések szerint 1731-ben Pennsylvania állami nagypáholyaként alapították meg az első amerikai nagypáholyt.

Philadelphia és Boston voltak azok a központok, ahonnan a Szabadkőművesség elterjedt Amerikában.

Philadelphia, Pennsylvania

Történelmi tény, hogy a Szabadkőművesség jelentős hatással volt az amerikai civilizáció és a demokratikus állami intézmények kialakulására. A szabadkőművesek rendkívül nagy hatással voltak az USA történelmére.

Az első amerikai elnök George Washington, szabadkőműves volt. Sőt személyét tartják az USA-ban a leghíresebb amerikai szabadkőművesnek. 

Ennek bizonyitására nézzünk néhány tényt:

  1. Az amerikai függetlenség harcosai, az Egyesült Államok legkiemelkedőbb történelmi személyisége között többen közismert szabadkőművesek voltak, Igy többek között egy ismert szabadkőműves John Hancock, aki Massachusetts küldöttje volt a Kontinentális Kongresszus elnöke, és mint ilyen elsőként írta alá a Függetlenségi Nyilatkozatot. Rajta kívül az 1776 július 4-én elfogadott Függetlenségi Nyilatkozat aláírói között további 14 szabadkőműves volt. Ez az okmány kinyilvánította az Egyesült Államok függetlenségét Nagy-Britanniától és kijelentette, hogy az Egyesült Államok szabad. Ez az okmány azt is kimondta, hogy „minden ember egyenlőnek van teremtve, hogy Teremtőjük bizonyos elidegeníthetetlen jogokkal ruházza fel őket, amelyek közé tartozik az élet, a szabadság és a boldogságra való törekvés.” (life ▪ liberty ▪ pursuit of happiness)
  2. Az amerikai Alkotmányt létrehozó Constitutional Convention-ra 1787. május 25. és szeptember 17. között került sor Philadelphiában. Az amerikai alkotmány aláírói közül 28-an voltak szabadkőművesek.   
  3. Az első amerikai elnök George Washington, szabadkőműves volt. Sőt személyét tartják az USA-ban a leghíresebb amerikai szabadkőművesnek. 
  4. Szabadkőműves volt az Egyesült Államok alapító atyáinak egy másik óriási személyisége, Benjamin Franklin. Róla tudni kell, hogy azon túl, hogy az alkotmányozó konvenció korelnöke volt, közismert diplomataként – az USA franciaországi nagykövete volt – és elévülhetetlen érdemei között tartják nyilván, hogy ő volt az, aki az első ingyen könyvtárat létrehozta az USA-ban. Más tisztségeiben is nyilvántartják, hiszen volt író, nyomdász, politikai filozófus, politikus, tudós, feltaláló, humorista, civil aktivista is. Azonban az amerikai társadalom fejlődéséhez nyilvánvalóan hozzájárult azzal is, hogy Ő volt az USA első főpostamestere. és kétségtelen tény, hogy szabadkőműves volt.
  5. Az USA 45 elnökéből 14 volt szabadkőműves. Az első amerikai elnöktől, George Washingtontól kezdve, többek között, az elmúlt század ismert elnökeiig bezárólag, mint például Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt, Harry Truman és Gerald Ford voltak aktív szabadkőművesek és közöttük többen is főmesterek. Rajtuk kívül szabadkőműves körökben ismert, hogy Lyndon B. Johnson szabadkőműves inas volt, de nem lépett tovább. Ronald Reaganről ismert, hogy tiszteletbeli szabadkőműves volt. A fiatal Bill Clinton a DeMolay-rend tagja volt. Vannak olyan történelmi bizonyítékok is, amelyek arra utalnak, hogy Thomas Jefferson is szabadkőműves volt; azonban nincsenek adatok arról, hogy bármelyik páholyba beavatták volna.
John Hancock, Massachusetts küldöttje volt a Kontinentális Kongresszus elnöke, és mint ilyen elsőként írta alá a Függetlenségi Nyilatkozatot.

Van olyan is, amiről sokan azt hitték, vagy még ma is azt állítják, hogy köze van a szabadkőműveséhez, de bizonyított, hogy a néphit nem valós. A legenda, csak legenda, mese. Ilyen a dollár legendája.

Az USA nagypecsétje és a dollár legendája

Sokan állítják, hogy az USA nagypecsétjén és a dolláron látható szimbólumoknak köze van a szabadkőműveséghez. Azonban az interneten is elolvasható a scottishrite.org oldalon, hogy:

„Az Egyesült Államok nagy pecsétje nem szabadkőműves embléma, nem tartalmaz rejtett szabadkőműves szimbólumokat, és nem is szabadkőművesek tervezték. … A gondviselés mindent látó szeme általános szimbólum, amelyet szabadkőművesek és mások Isten mindentudásának képviseletére használnak, egy piramissal kombinálva nincs hivatalos szabadkőműves jelentése. (Néhány páholy ezt követően a piramisban a szemet, mint látványelemet használta, de soha egyetlen nagy páholy sem fogadta el szimbólumként.)”

Igaz jól hangzik, de végül is nem igaz, csak néphit, legenda. Annyi azért a tényekhez és az igazsághoz hozzá tartozik, hogy az USA nagypecsét tervezésének munkafolyamatában kezdetben Benjamin Franklin, Thomas Jefferson részt vettek.

A Szabadkőművesség a mai Amerikában

Egy interneten található cikkben azt állította szerzője, hogy a Szabadkőművesség hanyatlásnak indult, és az USA néhány szabadkőműves épületéből épületéből például mozit alakítottak ki. Ami sajnos tény, hogy az Egyesült Államokban az 1960-as közel 4,1 millióról, 2017-re nagyjából egymillióra csökkent a tagság.  

A hivatalos statisztika szerint 1924-ben az USA-ban még több mint hárommillió szabadkőművesről szóltak a nyilvántartások,1955-ben négymillió fölött volt a szám, addig 2017-re ez a szám lecsökkent alig több mint egymillióra. Ebből New York Államban csupán egy kicsit több, mint 33 ezer szabadkőművest tartottak nyilván.

Egy 2019-es adat szerint az USA-ban 390 páholyházat tartanak nyilván. Ebből New York Államban 12 található. Ez a szám azonban csalóka, mivel New York városában a Masonic Hallban, a múlt század elején épült manhattani épületben működik a NYC városi páholyok szinte mindegyike.

New York városában van olyan épület, amit bár szabadkőművesek építettek, de ma már nem páholyházként használnak. Ilyen a New York városában található „Mekkai templom” néven ismert épület, amely mecsetnek épült és eredetileg szabadkőműves páholy célokra is használták.

Level Club

A New York-i “Level Club” épületét szabadkőműves klubnak tervezték. 1927-ben nyitották meg. Hatalmas bankett terem, olimpiai méretű úszómedence, tornaterem, 1500 fő befogadására szolgáló színház és tetőkert tartozott hozzá. Ismereteim, szerint ma már nem használják szabadkőműves célokra.

A ma, Manhattanben működő Masonic Hall-t, a NYC Szabadkőműves Páholyházat alapvetően szabadkőműves célokra használják. Az épület két részből áll. Egyik része kereskedelmi vállalkozásként, irodaházként működik, amelynek a bevétele a NY Lodge fenntartásához és jótékonysági tevékenységeihez nyújt alapot.

Méreteire jellemző, hogy az épületben található egy 1200 fő befogadására alkalmas szabadkőműves templom és bevallom még soha nem számoltam meg, de több mint 20 – általában 150 fő befogadására alkalmas – szabadkőműves templom, illetve több tárgyaló van és az épületben található a Robert R. Livingston Szabadkőműves Könyvtár és Múzeum is.

Az Egyesült Államok talán legszebb szabadkőműves temploma Philadelphiában található. A Pennsylvaniai Nagypáholy, az állam szabadkőműves szervezete. A Nagypáholy az Egyesült Államokban a legrégebbi, Anglia és Írország után a harmadik a világon. Eredetileg 1731-ben Pennsylvania tartományi nagypáholyként alapították. Ennek a Nagypáholynak volt Benjamin Franklin kétszer is 1734-ben és 1749-ben, nagymestere.

Híres amerikai Szabadkőművesek

Ha már szóba került Benjamin Franklin neve, valamint korábban már beszéltem az amerikai elnökökről, akik szabadkőművesek voltak, akkor meg kell még néhány hírességet is említeni, akikről legalább is a szabadkőművesek körében ismert szabadkőműves mivoltuk.

Igy többek között Irving Berlin, Louis Armstrong, Mark Twain, Oscar Wilde, Walter P. Chrysler, Nathan Meyer Rothschild, Charles Hilton, s sorolhatnánk még a sort.

Őszintén meglepődtem, amikor a New York-i Nagypáholy épületében szembe találtam magam egy Amerikában rendkívül híres, talán a legismertebb magyarral, aki nem volt más, mint Harry Houdini.

Szabadkőműves irányzatok az USA-ban

Azt világosan látni kell, hogy az Egyesült Államokban a legtöbb amerikai szabadkőműves az angol-amerikai szabadkőműves hagyományt követő Nagypáholyokhoz tartozik.

A képeken olyan páholyházak láthatók, amelyek az angol-amerikai hagyományokat követik. Washington D.C., Michigan, Philadelphia, Buffalo, Houston, Texas, Long Island.

Természetesen léteznek olyan páholyok, amelyek nem az angol típusú, avagy Szimbolikus szabadkőműveséghez, hanem a Grand Orient de France-hoz tartozónak tartva magukat a GOdF által elismert páholyok kötelékébe tartoznak.

Alapvető különbségek

Az Istenhit kérdése

Az angol-amerikai páholyok ragaszkodnak ahhoz, hogy tagjaik higgyenek Istenben. Azaz, ateistákat egyértelműen nem fogadnak be tagjaik közé. A Francia Nagyoriens 1877-es konventjén elfogadták azt a javaslatot, amely szerint ki kell hagyni a követelmények közül az Isten létének és a lélek halhatatlanságának elvét. 1877-ben a Grand Orient de France (GOdF) úgy döntött, hogy “a lelkiismeret és az emberi szolidaritás meggyőződése miatt senkit sem zár ki.” Ez azt jelentette, hogy hajlandó az ateisták befogadására is, ennek következtében az angliai Egyesült Nagypáholy (UGLE) visszavonta a GOdF elismerését.

A GOdF jelenlegi alapszabálya igy fogalmazza meg ezt a kérdést: “A metafizikai felfogásokat a tagok egyéni megbecsülésének kizárólagos területének tekintve minden dogmatikus megerősítést elutasít.”

Az interneten is megtalálhatók olyan állitások, mely szerint a Szabadkőművesség kezdetétől fogva követelmény volt az Istenhit. Az egyik talán legkorábbi ismert szabadkőműves okmány a Regius költemény, más néven Halliwell kézirat, amelyik az 1390-es évekből származik, már foglalkozik ezzel a kérdéssel.

Szeretném megjegyezni, hogy ez a költemény magyarul a Márton László szerkesztette “Iskolája az emberi szívnek” szabadkőműves szöveggyűjteményben jelent meg.

Ehhez tegyük hozzá, hogy James Anderson 1723-as Szabadkőműves alkotmánya kimondja, hogy “Egy szabadkőműves köteles a hivatali ideje alatt engedelmeskedni az erkölcsi törvénynek, és ha helyesen érti a Művészetet, soha nem lesz ateista, vallástalan.” Az angol-amerikai szabadkőművesek ezt a szövegrészt úgy értelmezik, hogy az ateistáknak tilos csatlakozniuk a testvériséghez, míg a kontinentális szabadkőművesek ezzel nem értenek egyet.

Bárhogy is értelmezik Anderson alkotmányát, fontos megjegyezni, hogy ez csak az angliai nagypáholyra vonatkozik. A GOdF nem tartalmazta ezt a követelményt eredeti alkotmányában.

Sokan gondolják úgy, hogy az amerikai nagy páholyok követték angol UGLE döntését és ezért vonták vissza ők is az elismerést. A történelmi tények azonban mást mutatnak.

Több amerikai Nagypáholy már korábban, valamikor az 1860-as években vonták vissza a GOdF elismerését, egy olyan joghatósági vita eredményeként, amelynek semmi köze nem volt a GOdF vallásról alkotott véleményhez. Megjegyeznézm, hogy sajnos erről a vitáról nekem nincsenek ismereteim, de ez nem is a mai témához tartozik. Az azonban igen, hogy nagyjából ötven évvel később, valamikor első világháború idején számos amerikai Nagypáholy visszaállította a GOdF elismerését.

A női részvétel a szabadkőművességben

Nemcsak a vallás megítélésnek kérdése osztja meg a szabadkőművességet, hanem az is, hogy a franciák és az angol-amerikai szabadkőművesek mást gondolnak a nők részvételéről a szabadkőművességben.

A két szabadkőműves irányzat közötti diszharmónia oka tehát az is, hogy lehet-e női, esetleg „vegyes” szabadkőműves csoportokat létesíteni. Az angol-amerikai szabadkőművesek ragaszkodnak az eredeti, csak férfiak számára létesített páholyok működéshez. Ezzel együtt az internet tanúsága szerint három női páholy is működik az USA-ban, New Yorkban, Los Angelesben és Washingtonban. Mindhárom a Belga Nagypáholy elismerésével. Az interneten találtam még egy női páholyt, ez a HFAF (angol) elismerésével működik, de róluk semmit semmi információhoz nem sikerült hozzájutnom.  

Ezért világosan látnunk kell, hogy jelenleg az Egyesült Államokban egyik Nagypáholy sem ismeri el a GOdF-et és a hozzá tartozó páholyokat. Itt szeretném megjegyezni azt az információt, amit a Schottish Rite oldalán találtam. Létezik egy kifejezetten nőknek szóló blog, ahol a következő bekezdés olvasható:

“Az Egyesült Nagy Páholy (UGLE) elismeri, hogy szabadkőművesek, de nem tartja regurálisnak és nem is ismeri el őket. Egyfajta „látlak, de úgy teszek, mintha nem léteznél”. Míg az EU-ban számos nagypáholy elismeri őket, az államokban ez a kérdés kissé bonyolultabb. Az Egyesült Államok férfijait általában az UGLE elismeri. Azonban a különbségek az USA-ban túl nagyok ahhoz, hogy elismerjék egymást.”

Ez a két kérdés a mai napig kardinális különbségként ott található a két irányzat között.

„Kontinentális” Szabadkőművesség

Az Amerikában „Kontinentális Szabadkőművességnek” nevezett irányzat nemcsak az USA-ban, de az egész Észak-Amerikában viszonylag ritka, de azért találhatunk néhány aktív kontinentális stílusú szervezetet.

A legismertebb a Grand Orient of the United States (GOUSA) Sajnos semmi közelebbit nem sikerült róluk megtudnom, mivel honlapjuk nem működik. Az egyetlen kapaszkodó, hogy a Facebook-on megtalálható oldaluk. Azonban innen sem sikerült érdemi információkat szerezni róluk.

Valamikor, nagyjából tíz esztendővel ezelött sikerült Főmesterükkel kapcsolatba lépni, de semmi érdemi információt már akkor sem adtak magukról. Az utolsó bejegyzésük a Facebook-on 2014-ből származik.

Csak annyit tudok róluk, hogy korábban megközelítően 4000 fő követte őket. Bejegyzésük szerint Charity – Nonprofit szervezetként működtek. Úgy aposztrofálták magukat, hogy ők a „The Voice of Reformation in American Freemasonry.”

Egyéb szervezetek

A George Washington No.1 páholy 1976-óta létezik. Koncepciójuk az abszolút lelkiismereti szabadság. A páholy alapító okiratát a Grand Orient de France-tól kapta. Az európai „CLIPSAS” nak nevezett szövetséghez tartoznak. (CLIPSAS = Centre de Liaison et d „Information des Puissances maçonniques Signataires de l’Appel de Strasbourg)

Úgy hallottam, hogy a 2000-es évek elején számos más kontinentális stílusú páholy alakult Észak-Amerikában, együttműködve a Washington Unióval és a Grand Orient de France-al. Részleteket azonban nem tudok működésükről.

Le Droit Humain

Ismereteim szerint a párizsi központú, Magyarországon is az ősi és elfogadott skót rítusban működő Le Droit Humain az USA-ban is működik. Tudomásom szerint az első amerikai Le Droit Humain Lodge 1903-ban alakult meg. Egyéb szervezetek

A belgiumi női nagypáholynak, és a francia női páholynak Észak-Amerikában vannak páholyai.

A Grande Loge Nationale du Canadá-nak (amely a CLIPSAS tagja) 15 páholya van, főleg Québecben és Montréalban.

Mexikóban létezik egy spanyol nyelven működő Grand Orient Páholy is, amelyik szintén a CLIPSAS tagja.

Ősi és elfogadott skót rítus

Az Ősi és elfogadott skót rítus páholyai szintén működnek az USA-ban.

Működésükben van olyan feltétel, amelyben van egy különleges kitétel. A skót rítus páholyaiba történő felvétel egyik feltétele ugyanis, hogy a jelentkező már mester legyen egy, másik páholyban.

Az Egyesült Államokban a skót rítust a Grand Lodges hivatalosan elismeri a Szabadkőművesség fokainak kiterjesztéseként. A skót rítusban a „központi hatóságot” Legfelsőbb Tanácsnak nevezik.

Az Egyesült Államokban a skót rítus tagjait a Legfelsőbb Tanács választhatja a 33 ° -ra. Alapszabályuk szerint olyan tagok kapják meg ezt a fokozatot, akik jelentős mértékben hozzájárultak a társadalomhoz vagy általában a kőművességhez.

Az Amerikai Egyesült Államokban három Legfelsőbb Tanácsról hallottam. van egy Washington DC-ben (a déli-ek), egy a massachusettsi Lexingtonban (az északiak), azonban hallottam a Louisiana Legfelsőbb Tanácsáról is. Ez utóbbit1839-ben alapították New Orleans-ban, és a mai napig ebben a városban működik.

A Southern Jurisdiction Washington DC-ben működő déli „joghatóságot” (hallottam már “világ legfelsőbb anyatanácsának” nevezni.) 1801-ben alapították Charlestonban, Dél-Karolinában. 35 államban felügyeli az ősi és elfogadott skót rítust.

A Northern Jurisdiction, az 1813-ban megalakult, a massachusettsi Lexington – i székhelyű északi szabadkőműves testület tizenöt állam testületeit felügyeli. Ily módon a New York Államban működő New York Valley is ide tartozik.

A közelmúltban volt egy telefonbeszélgetésem a New York Valley Főparancsnokával. Elmondta, hogy tisztában van azzal, hogy Európában, igy Magyarországon komoly procedúrára, évekre van szükség a 33 fok eléréshez. Viszont itt az USA-ban – most különösen – ez az idő sokkal rövidebb és az út is egyszerűbb.

Az északi illetékességi körben ismereteim szerint 46 hónapra van szükség a 33. fokozat megszerzéséhez.

 

Az Ősi és elfogadott skót rítus számára minden eddiginél több tagra van szükség. Ezért 2020 őszén a Covid-19 vírus járvány miatt az interneten – online módon – szervezték meg a Virtual Reunion (virtuális újraegyesítés) elnevezésű eseménysorozatot. Nem titkolt céljuk volt ezzel, úgy mondanám a tagtoborzást szerették volna erősíteni.

A szervezés módszerében a legkorszerűbb amerikai „sales”, marketinges módszereket használtak fel a cél eléréséhez. Amerikai, a kereskedelemből ismert – agresszívnek jellemezném – zoom-on folytatott beszélgetések során beszélték rá a jelentkezőket a skót rítusú páholyhoz történő csatlakozásra.  

A Virtual Reunion esemény-sorozat honlapjára nemes célt írtak ki: „Szükségünk van erkölcsileg szilárd, nemes emberekre és a mesterség alapelveire, hogy irányítsanak bennünket egy jobb, új „normális” világ létrehozásában. Szükségünk van olyan közösségi vezetőkre, akik készek az elesettek mellé állni és vigaszt nyújtani a pusztítás közepette. Folytatnunk kell jótékonysági szervezeteink és testvériségünk jó munkáját; folytatnunk kell a skót rítus varázsát.”

Néhány további azonosság – különbség

Eddig három amerikai állam páholyaiban volt szerencsém megfordulni. Jártam Pennsylvania központi páholyházában, Philadelphiában, voltam vendég New Jersey egy páholyában, és persze több New Yorki páholyban is.

Tapasztalataimból szeretném kiemelni elsősorban az azonosságot. Hiszen bárhol is volt szerencsém járni, ugyanazt a hangulatot – a testvériesség – érzését tapasztaltam. Mondhatnám úgy is, hogy – még a leghivatalosabb rítusú – események is könnyed jó hangulatban zajlottak le. Nem is beszélve a Table Lodge vacsorákról, vagy a nem hivatalos találkozókról, a sörözésről, vagy a szivarozásról.

Mindenütt, ahol jártam az volt a legfeltűnőbb számomra, hogy a rítus szövegét mindenki fejből mondta, s ha valaki megakadt, akkor azonnal volt valaki, aki kisegítette. Ha valaki bakizott, – mert ilyen is többször előfordult – senki sem nevette ki. Bár igaz, volt mosolygás a hibásan mondott szöveg miatt, de hangsúlyozni szeretném, ez a mosolygás nem a bakizó ellenére volt. A benyomásomat egyértelműen a segítőkészség kifejezéssel tudnám leírni.

Ugyancsak az azonosság, a hasonlóság körébe tartozik, hogy az alapcélokban nincsen alapvető különbség, még akkor sem, ha a megfogalmazások mások, a hangsúlyok eltérőek. Még abban sem látok igazán különbséget, hogy a templomok berendezése, formája eltérő lehet, a befogadó terem sajátosságai miatt. Tudom, nehezen elképzelhető, de a manhattani Masonic Hall szinte minden termében működő orgona található.

Tehát, ha az alapelv azonos, akkor még is mi lehet az elvi különbség?

Úgy mondanám a nézőpont. Fogalmazhatom hozzáállásnak is.

Míg az európai, magyar Szabadkőművesség – ahogyan én látom – a moralitásra, az emberi gondolkodás megértésre, megértetésére helyezi a fő hangsúlyt, addig az amerikai a karitatív tevékenységre.

Magyarországi tapasztalataim szerint szinte nincsen páholymunka egy előadás nélkül. Viccesen egyszer valaki ezt úgy fogalmazta meg, hogy igen, vannak előadásaink, de nem vagyunk önképzőkör. Az USA páholymunkáin nincsen olyan alkalom, hogy ne kerülne szóba a pénz, illetve a karitatív tevékenység, a filantrópia. Az emberi gondolkodás és annak megbeszélése a páholymunkákon sajnos ritkábban téma.

Ez alól kivétel a skót rítusú páholymunka. Ahányszor skót páholyban volt szerencsém járni, mindig volt valami előadás. Jártam például olyan skót páholyban, ahol a páholy egyik vezetője arról tartott előadás, hogy a bibliában – az ótestamentumban – hol találhatóak olyan utalások, amelyek a Szabadkőművességre hatottak, másszóval szabadkőművességben hol találhatunk az ótestamentumban megtalálható eseményeket, gondolatokat.

Ennek ellen-példája egy reguláris páholy utóbbi négy munkája, ami a Covid-19 járvány miatt a zoom-on zajlott, s semmi más témája nem volt, mint az egyik karitatív tevékenységgel foglalkozó Szabadkőműves Alapítvány Alapszabályának megváltoztatására vonatkozó ügyvédi javaslat és annak elfogadása.

Not Just a man. A Mason

A New York-i Nagypáholy jelmondata meghatározza a hozzátartozó páholyok gondolkodását. Ez a fogalmazhatnám úgy, hogy szlogen az amerikai szabadkőművesére a leginkább jellemző. S van még egy ilyen szlogen. Azt szokták mondani az amerikai szabadkőműves inasoktatás során, hogy a legfontosabb üzenet:

A szabadkőművesek közös célja: a jó emberek jobbá tétele.

Nemcsak a New York-i szabadkőművesek gondolkoznak igy. A Washington Állami Nagypáholy honlapján ugyanez a gondolat igy szerepel.

Demokrácia

Amig a Nagyorienshez tartozó páholyok a francia forradalom „Szabadság, Testvériség, Egyenlőség” jelmondata mögé sorakoznak fel, addig az amerikai páholyok alapeszméje az Amerikai Függetlenségi Nyilatkozatból és az USA Alkotmányából következik.

Amerikai Függetlenségi Nyilatkozatban fogalmazták meg a „Life, Liberty és a Pursuit of Happiness” elvét, ami azt jelenti, hogy minden embert megillet az élethez, a szabadsághoz és a boldogság megteremtéséhez való jog. Ez tükröződik vissza az Amerikai Alkotmányban is. A „We the People” kezdetű amerikai alkotmány első kiegészítése, a Bill of Rights, az alkotmány által védett öt szabadságot határozza meg. Ez a szólás, a vallás, a sajtó, a gyülekezés szabadsága és a kormányhoz benyújtható petíció jogát határozza meg az amerikaiak számára.

Ez természetesen megjelenik az amerikai szabadkőművességben is. Azt gondolom, hogy egy példával tudnám ezt leginkább megvilágítani.
Egy alkalommal részt vehettem egy inasavatáson az egyik New York-i páholyban.
Itt láttam, hogy a páholy három avatásra váró jelöltje, három vallást képviselt. Ezt a tényt ki is mutatták, oly módon, hogy három szent könyvet tettek le az asztalra. Ott volt az Ó és az Új testamentum mellett a Korán is. Mindhárom jelölt arra a szent könyvre tehette a kezét a fogadalomtételkor, amely az ő vallásának szent irata.
Úgy tartom, hogy ez nemcsak a vallásszabadság, a vallási tolerancia kinyilvánítása, de a demokrácia alapvető megnyilvánulása volt.

Ehhez magyarázatul azt is tudni kell, hogy az amerikai elnökök beiktatása alkalmával komoly és nem csupán protokoll feladat, hogy kiválasszák, hogy a beiktatásra váró elnök mely bibliára kíván esküt tenni. Ehhez az eskütételhez hasonlítható a szabadkőműves fogadalomtétel is.

Az amerikai Szabadkőművesség kiemelt területei

A páholymunkán kívül számos olyan tevékenysége van az amerikai szabadkőműveseknek, amely jellemző az amerikai típusú szabadkőművességre.

A karitatív tevékenységet már említettem, mint alapvető értéket, azonban nagyon fontos beszélni a szabadkőműves közösségekről, az oktatásról, a kutatási tevékenységről és a szabadkőműves könyvtárról is.

A szabadkőműves közösség

A Masonic Care Community megteremtésére irányuló törekvés az 1800-as évek közepére tehető. A rászoruló szabadkőművesek, feleségeik, özvegyeik és árváik számára hozták létre. A Masonic Care Community 1893 májusában szabadkőműves otthonként nyitotta meg kapuit. Ma ez a létesítmény nyitott, több mint 500 idősebb embert gondoz, egy mintegy 400 hektáros területen. A lakói számára biztonságos vidéki környezetet kínál tóval, patakkal, erdővel.

Honlapjukon azt írjak, hogy „Küldetésünk: Támogatni, ápolni és oktatni azokat, akiknek az életéhez hozzáérünk, kivételes gondozással és szolgáltatásokkal, együttérzéssel és büszkeséggel, a testvéri szeretet, megkönnyebbülés, igazság és integritás szabadkőműves alapelvei alapján.”

Camp Turk

A tábor több mint 1500 hektáron terül el, az Adirondack-hegységben, mindössze 45 percre a NY Állambeli Uticától erdős környezetben található, számos lehetőséget kínál a 8-16 éves gyerekek, fiatalok számára.

Kutatás –  Masonic Medical Research Institute

Az Intézet küldetésének tekinti a magas színvonalú alapvető orvosbiológiai és klinikai kutatások lefolytatását, amelynek célja a betegség molekuláris mechanizmusainak megértéséhez, valamint a jövő orvosi gyógymódjainak és kezeléseinek kialakításához szükségesek.

Az Intézet elképzelése olyan tudományos csoportok létrehozása, amelyek egyesíthetik a molekuláris biológiát, a kémiát, a számítástechnikát, a technológiát és a mérnöki tudományt, hogy új megközelítéseket teremtsenek a betegségek okainak megértéséhez.  

Chancellor Robert R Livingston Masonic Library

A könyvtár a New York-i Grand Lodge központi kutatókönyvtáraként működik. Küldetésének tekinti, hogy összegyűjtse, megőrizze, értelmezze és támogassa a kutatást és az oktatást egy tudós közösség számára, ideértve a szabadkőműveseket, az akadémikusokat, a felsőoktatási intézmények hallgatóit, valamint a nagyközönséget is.

Az amerikai szabadkőművességre jellemző nyitottság

Szokták itt Amerikában mondani, aki nincsen rajta az interneten, az nem létezik. Bár ez egy kicsit túlzásnak tűnik, mégis azt kell mondani, hogy ez az állitás igaz. A közelmúltban tartottam egy előadást amerikai szabadkőművesek számára New Galaxy címen a Szabadkőművesség és az internet kapcsolatáról. Erre az előadásra készülve végeztem egy kutatást. ebből idéznék néhány adatot. Az előadás írásakor beírtam a szabadkőműves kifejezést a Google keresőbe.

Míg néhány évvel ezelőtt csak alig több mint egymillió, addig a közelmultban az eredmény 28.800.000 találat volt. Más nyelveken is hasonló volt a helyzet.

Jellemző az amerikai települések nyitottsága is. S ezt nemcsak az emléktáblák, de a rendszámok, s az utcai jelzőtáblák is bizonyítják.

Emléktábla Alamo Texasban, a Statue of Libertyn, útjelző táblák New Jerseyben, rendszám New Yorkban.

Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon kevés olyan szabadkőműves információ van, amelyet nem lehet megtalálni az interneten. Persze vannak Members Only, azaz jelszóval védett információk. Például oktató kisfilmek, vagy videofelvételek rítusokról stb. Azonban ez egy elenyésző kisebbsége az információhalmaznak.

Azt gondolom, hogy az a nyitottság, ami az amerikai páholyokat jellemzi, nemcsak Magyarországon, de talán egész Európában – enyhén szólva – nem jellemző. Persze ennek történelmi okai vannak. Az USA-ban nem üldözték a szabadkőműveseket és tiltották be páholyaikat oly módon, ahogyan ezt a magyar hatóságok is tették többször is.

Magyarországon elképzelhetetlen, hogy a Facebookon, vagy más social mediában fotók jelenjenek meg szabadkőművesekről kötényben, szabadkőműves díszekben.

Az USA-ban ez egyre természetesebb. S ma már az sem meglepő, hogy például a Facebook-on hirdették meg 2020 december közepén azt a szabadkőműves előadást, amely arról szólt, hogy a koncentrációs táborokban a második világháború idején milyen szabadkőműves munka folyt.

Arról már nem is beszélve, hogy az interneten szabadon lehet szabadkőműves webáruházakban relikviákat vásárolni. Magam olyan webáruházat is ismerek, amely Magyarországra is szállítja a megrendelt tárgyakat, akár ingyenes kiszállítással is.

Ha az interneten feltesszük azt a kérést, hogy melyek azok a szabadkőműves helyek, amelyeket meg kell nézni az olyanoknak, akik érdeklődnek a Szabadkőművesség iránt, akkor az öt leglátogatottabb helyre a Google a következőket ajánlja:

  1. George Washington szabadkőműves emlékmű Washington DC-ben
  2. A “szabadkőműves világ egyik nagy csodája” néven is ismert Szabadkőműves templom, könyvtár és múzeum Philadelphiában, Pennsylvania
  3. Oklahoma Guthrie skót rítus temploma
  4. A szabadkőműves templom Detroitban, Michigan
  5. Masonic Hall New York

Azzal a gondolattal szeretném befejezni az amerikai szabadkőművességről szóló ismertetőmet, ami az ősi és elfogadott skót rítus honlapján található:

Küldetésünk: „Az ügyünk az emberi fejlődés, a legfőbb kívánságunk a gondolatszabadság, a küldetésünk a lelkiismereti szabadság és a végső célunk az egyenlő jogok garantálása minden ember számára, bárhol is éljen.”