A Quatuor Coronati Páholy bemutatása

QC

Szeretnék az olvasóknak bemutatni egy interjút, amit Dr. Richard Bermannal a Quatuor Coronati Páholy volt főmesterével, jelenlegi titkárával készítettem, azonban az interjút megelőzően ismerkedjünk meg a Quatuor Coronati Páhollyal. 

Az interjú előadás formájában került levetítésre 2022. október 15-én, a Quatuor Coronati Budapesti Köre Jubileumi munkáján, amit abból az alkalomból szervezett a Budapesti QC Kör, hogy idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját.

Az interjú itt megtekinthető: Introduction to the QC launched a YouTube channel for members of the Budapest Circle. – G.ORATOR (gorator.info)

A legfontosabb tudnivalók a Quatuor Coronati páholyról

  1. A Quatuor Coronati Lodge No. 2076 egy szabadkőműves páholy Londonban, amely a szabadkőműves kutatásnak szenteli magát. A Quatuor Coronati a világ első számú szabadkőműves kutatópáholya.
  2. 1884-ben alapították, de csak 1886-ban avatták fel.
  3. A páholy alapelve: “a szabadkőműves történelem bizonyítékokon alapuló megközelítése”

A páholy céljai

  • Központot biztosítani a szabadkőművesség és a szabadkőműves történelem tanulmányozói számára. 
  • A szabadkőművesek vonzása a QC összejöveteleire a szabadkőműves kutatások megbecsülésének ösztönzése érdekében.
  • a kutatók felfedezéseit vagy következtetéseit a páholyban felolvasott dolgozatok révén társaik ítélete és kritikája elé tárni.
  • a közléseket és az azokból fakadó vitákat a páholy közleményeinek közzététele révén a páholy általános testülete elé tárja. 
  • A szabadkőművességről szóló ritka és értékes művek újra nyomása. 
  • Lehetővé tenni a szabadkőműves tanulmányok eredményeit megismertetni, nem angol nyelvű művek (teljes vagy részleges) fordításai révén.

Kilenc szabadkőműves alapította meg a páholyt (Charles Warren, William Harry Rylands, Robert Freke Gould, The Revd Adolphus Frederick Alexander Woodford, Walter Besant, John Paul Rylands, Major Sisson Cooper Pratt, William James Hughan és George William Speth), akik elégedetlenek voltak azzal, ahogyan a szabadkőművesség történetét korábban kifejtették. Az első mester, Sir Charles Warren dél-afrikai diplomáciai küldetésen való távolléte miatt a páholyt hivatalosan csak két évvel később avatták fel. 

QC Alapelvek

Az alapítók ragaszkodtak ahhoz, hogy a Szabadkőművesség történetének tanulmányozásához bizonyítékokon alapuló megközelítést alkalmazzanak. Mint ilyen, megközelítésük új és szokatlan volt, és szándékuk szerint az eredmények “a Szabadkőművesség történetéről szóló korábbi szerzők fantáziadús írásait hivatottak felváltani.” Ezzel kezdődött az, amit ma a szabadkőműves kutatás “autentikus iskolájának” neveznek.

A negyedévente megrendezett találkozókon kívül, ahol előadásokat tartanak, a páholy évente kiadja az Ars Quatuor Coronatorum című folyóiratot, és fenntartja a Quatuor Coronati Levelező Kört (QCCC), hogy a szabadkőművesek a világ minden tájáról részt vehessenek munkájukban.

Az eredetileg kitűzött célok nagyjából ma is érvényesek.

A Quatuor Coronati a londoni Great Queen Street-i Freemasons’ Hallban talált állandó otthonra. A könyvtár és múzeum otthont ad a QC könyveinek és archívumának. A technológia fejlődése miatt a QC-nak nincs állandó fizikai irodája és állandó személyzete, és a QCCC-t ma már kisszámú önkéntes irányítja.

Ezek a legfontosabb tudnivalók a páholyról, azonban a Dr. Richard Bermannal folytatott beszélgetésemből más dolgokra, részletekre is fény derült.

 

QC homepage

Elsőként arra voltam kíváncsi, hogy mit jelent a páholy szlogenje, hiszen ez az első dolog, ami szemet szúr a Quatuor Coronati honlapján. “The Premier Lodge of Masonic Research”

Dr. Richard Berman kérdésemre azt válaszolta, hogy “Igen, a Quatuor Coronati Páholyt a szabadkőműves kutatás terén világ első számú vezetőjének tartják.” Hozzátette, hogy a viktoriánus időszakban, 1884-ben alapították, és két évvel később szentelték fel. A létrehozás mögött álló gondolatmenet, a páholy létrehozásának célja az volt, hogy “eltávolodjanak a meglehetősen fantáziadús vagy spekulatív szabadkőműves kutatásoktól.

A cél az volt, hogy elmozduljanak a bizonyítékokon alapuló kutatás felé, amennyire csak lehetséges, tényszerű információkkal, megalapozott érvekkel dolgozzanak.”

QCA Quatuor Coronati Páholy volt az úttörője annak, amit később – ahogyan Richard Berman fogalmazott – “a szabadkőművesek hiteles kottájának neveztek.”

A lényeg tehát “a szabadkőműves kutatások alapja a tényeken alapuló bizonyíték”

Amikor a páholy alakulásáról kérdeztem, akkor Dr. Richard Berman ugyanerre hivatkozott válaszában. Kiemelte, hogy nagyon fontosnak tartja a szabadkőművesség vizsgálatát a történész szemszögéből. Dr. Richard Berman elmondta, hogy “nagyon szerencsések voltunk, hogy Quatuor Coronati Páholy tagjai a legkiválóbb szabadkőműves tudósok voltak. Az egyik alapító Robert Freak Gold volt, akinek a szabadkőművességgel kapcsolatos kutatásait még mindig, még ma is használják. 

Egy másik korabeli mester Harry Carr volt, akinek a könyvét, amelyik a szabadkőművesekről szól, a kutatók bibliájaként tartják számon.”

Dr. Richard Berman úgy fogalmazott, “ha úgy tetszik, ezt a mintát követi a szabadkőműves kutatás ma is, hogy ösztönözze a tudományosságot és emelje a minőséget. Ezek voltak a páholy megalakulásának céljai, és ezek a célok ma is.”

Amikor a QC céljaira, működésére kérdeztem rá Dr. Richard Berman kiemelte: “A cél az, hogy ösztönözzük a szabadkőműves kutatásokat, ösztönözzük a tudományosságot, nem csak Angliában, hanem az egész világon.” Dr. Richard Berman hozzátette: “ezt tettük, nagyjából a megalakulás óta, egy levelező körön keresztül.”

Magyarázatul hozzá szükséges tenni, hogy eredetileg a levelező kör papír alapon működött, postai úton terjedt az egész világon, az összes érdekelt országban. Ma azonban már nemcsak nyomtatásban, hanem online működik, például a weboldal révén, avagy azokon az előadásokon keresztül, amelyeket a QC páholy a saját YouTube csatornáján tesz közzé.

A cél változatlanul az, hogy ösztönözzék a szabadkőműves kutatások tudományosságát. Fontos azt megérteni, hogy olyan személy tartozhat a QC köréhez, vagy lehet tagja a páholynak, aki hírnevet szerzett a szabadkőműves tudományok terén.

Dr. Richard Berman ezt így magyarázta: “Ezektől a személyektől általában elvárható, hogy rendelkezzenek előadásokkal, bemutatták legalább egy előadását a páholyban, és hozzájárult hozzászólásaival más dolgozatokhoz is.”

A tagság feltétele tehát a szabadkőműves kutatómunka megléte. Azonban a QC páholy tagjának nem lehet jelentkezni, csak meghívás útján lehet valaki a páholy tagja. Ha megnézzük a páholy taglistáját akkor azt tapasztalhatjuk, hogy a világ minden tájáról vesznek részt a QC munkájában, Amerikából, Ausztráliából, Európából. A páholy tagjainak valószínűleg valamivel több mint a fele angol és a többiek a tengerentúlról jöttek.

Quatuor Coronati Levelező Kör (QCCC)

A QCCC egy nemzetközi szabadkőműves kutatóközösség. A tagok megkapják az Ars Quatuor Coronatorum egy példányát, amely a páholyban elhangzott előadásokat, kiegészítő dokumentumokat és a “Notes & Queries” (jegyzetek és kérdések) című kiadványt tartalmazza. A tagok előzetesen hozzáférhetnek a kutatási dokumentumokhoz, meghívást kapnak szemináriumokra és konferenciákra és segítséget kapnak a kutatáshoz.

Azokat, akik az UGLE tagjai vagy az UGLE által elismert joghatósághoz tartoznak, szívesen látják a páholyok ülésein, és vendégeket is hozhatnak magukkal.  Minden tagot szívesen látnak, ha észrevételeket tesz a páholyban bemutatott előadásokkal kapcsolatban, és ha hozzájárul a “Notes & Queries”-hez. Arra is bátorítják a QCCC tagjait, hogy eredeti, még nem publikált kutatási tanulmányokat nyújtsanak be. Ha elfogadják, a szerzőt meghívhatják a tanulmány személyes bemutatására. 

A szabadkőműves kutatók bárhonnan csatlakozhatnak a QC levelező köréhez. Bárki lehet a levelező kör tagja, férfi, nő, szabadkőműves testvér, avagy profán, aki szabadkőműves kutatással foglalkozik. A QC levelező kör nyitott mindenki számára, ahogyan Dr. Berman fogalmazta: “mi nagyon bátorítjuk a szabadkőműves kutatást az egész világon.” Azonban, azt világosan látni kell, hogy amíg a QC levelező kör tagjai bárhonnan érkezhetnek, addig a QC páholy tagjai csak szabadkőműves testvérek lehetnek, olyanok, akik az Angliai Nagypáholy, az UGLE védnöksége alatt dolgoznak.

Dr. Berman felhívta a figyelmet arra a tényre, hogy a mai QC feladatának tekinti, hogy megőrizzék és újra nyomtassák, illetve online formában is kiadják a korábban született értékes műveket a szabadkőművességről.

Dr. Berman kiemelte: “számunkra, mint páholy számára fontos, hogy lehetővé tegyük, hogy az angolul beszélő szabadkőműves világ megismerje, hogy mi történik máshol, a nem angol nyelvű területeken, hogy megnézzük milyen kutatásokat végeznek Európában, és Latin-Amerikában.”

Magyarázatul hozzátette, hogy azt reméli, hogy ez nemcsak egyfajta kötelék a szabadkőművességet tanulók számára, “hanem úgy is működünk, mint a szabadkőművesség történetének gyűjteménye és a szabadkőműves kutatások terjesztési pontja.” 

QC Budapesti Köre 10. Évfordulója

A beszélgetés végén arra kértem Dr. Bermann-t, hogy a QC Budapesti Köre 10. Évfordulóján fogalmazza meg üzenetét a QC Budapesti Kör tagjai számára. Dr. Bermann így válaszolt:

“Örülök, hogy sikerült elérnetek ezt az első 10 esztendőt. Nagyon remélem. hogy továbbra is folytatni fogjátok. Kívánom, hogy bővítsétek szabadkőműves tudásotokat, és bővítsétek a szabadkőműves kutatások körét és tagságotokat. Remélem, hogy a hozzájárulásotok a szabadkőműves kutatásokhoz széles körben elterjednek. Örömmel venném, ha beküldenétek munkátokat a folyóiratunkhoz. “ Dr. Berman hozzátette: “ha képesek leszünk publikálni, akkor az egész angol nyelvterületen terjesztjük azokat, a szabadkőműves világban.” Befejezésül Dr Berman sok sikert kívánt a QC Budapesti Kör 10 évfordulós jubileumi munkájához.

Magyar Szabadkőművesek NY-ban

Az interjú befejezése után saját kutatási témámról is volt lehetőségem Dr. Bermannal beszélgetni. Elmondtam, hogy a jelenlegi kutatási területem a magyar szabadkőművesek léte, tevékenysége a XX. században New York államban. 

Ezzel kapcsolatban Dr. Berman megjegyezte: “Ez nagyon érdekes kutatás. Tisztában vagyok vele, hogy sok munkát végeztek – amit én úgy hívnék, hogy – a külföldre szakad közösségek az USA-ban. Különösen az angolok, a skótok, az írek, akiket igazán jól ismerünk, de ott vannak a svédek, a német, a francia páholyok.”

Dr. Berman ehhez hozzátette azt is, hogy szerinte ezek a páholyok nemcsak gyülekezőhelyként szolgálnak azon emberek számára, akik egy adott nyelven beszélnek. Ezek a páholyok gyűjtőpontok az egy bizonyos társadalmi és politikai perspektívával rendelkező személyek számára. “

Dr. Richard Berman kiemelte, hogy jól látható, hogy Amerikában mindenhol azok az emberek, akik politikai okok miatt költöztek az USA-ba, az exodusok miatt és a páholyok, amiket alapítottak sok szempontból tükrözik a hátterüket, ahonnan jönnek. Dr. Richard Berman különösen érdekesnek találja azt, ahogyan ez a szabadkőművesség társadalmi és politikai dinamikájára hatott. Dr. Richard Berman szerint “ez egy nagyon fontos, szinte alapvető része a szabadkőműves kutatásnak”.

 Amiről még úgy gondolom, hogy beszélnünk kell a Quatuor Coronati Páholy kapcsán

Ars Quatuor Coronatorum

AQCAz 1886 óta évente megjelenő Ars Quatuor Coronatorum a világ legrégebben folyamatosan megjelenő szabadkőműves kutatási folyóirata. Ez egy fontos olvasmány mindazok számára, akik érdeklődnek a szabadkőműves történelem iránt, vagy akik előadás és/vagy publikáció céljából cikket kívánnak kutatni. A kutatási cikkek és publikációk mellett az AQC a szabadkőművesség történetével foglalkozó legújabb könyvek recenzióit is tartalmazza, és részletesen ismerteti más szabadkőműves folyóiratok tartalmát.

‘Inventing the Future’: the 1723 Constitutions

Andersoni Alkotmány A QC London 2023. szeptember 22-24. között a Cambridge-i Egyetemen, a Queens College-ban, egy konferenciát rendez. Három napon keresztül előadások, szemináriumok és viták formájában kerül megbeszélésre a Szabadkőműves “Andersoni” alkotmány kiadásának három századik évfordulója alkalmából a szabadkőművesség jövője.

 

Négykoronás vértanúk

 Bár nem a Dr. Richard Berman interjú során ismertem meg a QC elnevezésének történetét, de azt gondolom, hogy befejezésül álljon itt a QC elnevezésének rövid története. A páholy neve egy legendára utal. Az arundeli legenda a 12. Századból származik. Ennek bizonyítéka a British Museumban található. A legenda megjelent a Regius költeményben, annak 497-534. soraiban. Mint ismeretes ez az 1390 körül keletkezett vers az egyik legrégebbi szabadkőműves dokumentum.  

A QC a négy koronás mártírról vagy “Quatuor Coronati”-ról kapta a nevét, akik kőművesek és az építkezés védőszentjei voltak a középkorban.  A történet négy kőművesre utal, akiket felkértek, hogy faragják meg Æsculapius képét Diocletianus császár számára, de ezt megtagadták, mert keresztény hitre térve tilos volt számukra pogány isten képét készíteni. Diocletianus ezért elrendelte kivégzésüket. A legenda többféle, egymásnak ellentmondó formában jelent meg.  

Manapság a Quatuor Coronati a szabadkőműves kutatást jelképezi az egész világon.

 

 Barát Tamás

A QC New York-i titkára

——————————————————————————————————————————

A szerkesztő megjegyzése: A fentiek előadás formájában elhangzottak a szabadkőműves kutatók online találkozóján 2022.10.28-án.

Vélemény, hozzászólás?