Mi az, hogy anticionista demonstráció? Valójában neofasiszta tüntetés!

davidcsillag_athuzvaAz interneten, a közösségi médiában, e-mailekben terjed egy hír, miszerint valaki, vagy valakik március 8-ra anticionista demonstrációt szerveznek Budapest egyik központi terére. A MAZSIHISZ ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) a sajtó útján jelentette be tiltakozását a fasiszta demonstráció ellen. Véleményem szerint sokaknak fogalma sincsen arról, hogy miről is van szó. Gondoljuk végig, mit is jelentenek a hírben szereplő kifejezések.

Hanti Vilmos a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének elnöke az ATV Egyenes Beszéd című műsorában úgy fogalmazott, hogy a MAZSIHISZ feljelentése, a MEASZ tiltakozása a tervezett neonáci demonstráció ellen azért történt, mert ugyan a szólásszabadság egy fontos dolog, de az nem sértheti az emberi méltóságot, és ez a tervezett – bár betiltott – rendezvény vastagon sértené. Egy interneten megtalálható bírósági végzés szerint nem lehet megtartani a március 8-ára tervezett anticionista tüntetést – tette hozzá Hanti Vilmos.

A március 8-ra tervezett demonstráció egyértelműen nem anticionista, hanem fasiszta rendezvény. A magyar bíróság valószínűleg ezt felismerve tiltotta be ezt a rendezvényt. Végre!

A magyar államgépezet eddig a náci-eszméket hirdetőkkel megértő volt, hiszen olyan események magyarországi megrendezését engedélyezték, sőt van amit anyagilag támogattak is, amit más országokban betiltottak. Csak két példa: Hitler születésnapjának megünneplése Budapesten, vagy egy szegedi szélsőjobb-oldali eszméket hirdető tábor engedélyezése, sőt ez utóbbinak a magyar adófizetők pénzéből való támogatása sem volt a magyar államgépezet ellenére.

A tervezett március 8-i demonstráció nyíltan zsidógyűlöletre szólít fel. Egyértelműen uszítás egy vallás ellen. Ez pedig bűncselekmény, az uszítás bűncselekménye valósul meg.

Bár a demonstráció szervezőiről, a rendőrség nem tudja, hogy kik lehetnek, de az interneten keresgélve az kiderül, hogy kik propagálják, terjesztik a felhívást. Magam ugyan megtaláltam, de nem szeretnék hírverést csinálni azoknak az internetes oldalaknak, amelyeken olvasható, ezért az oldalak címét megnevezni nem szeretném. Csak annyit ezekről az oldalakról, hogy az egyik egy harcos információkat közzétevő oldal, a másik pedig egy ismert nemzetközi szélsőjobb oldali közösség magyarországi szervezetének az oldala.

Azt szeretném, ha mindenki tisztán látná: ez a tervezett demonstráció nem anticionista, hanem nyíltan neofasiszta tüntetés. Hiszen arra buzdítja a zsidókat. hogy hagyják el Magyarországot. Menjenek Izraelbe.
Akik az “anticionista” demonstrációt szervezik, óriási tévedésben vannak. Ugyanis bár azt állítják magukról, hogy anticionisták, valójában cionisták.
Azt gondolom, hogy alapvetően a tudatlanság játszik ebben a tévedésben szerepet. Akik megfogalmazták a demonstráció felhívását nem tudják, hogy mit jelent a cionizmus fogalma.
Igazi oratorhoz illően szeretném a kifejezéseket pontosítani, megmagyarázni.
zionmap
Mi a cionizmus? Mit jelent az anticionizmus kifejezés?
A cionizmus szó a Cion szóból, Jeruzsálemből ered. Cion azonban szimbolikusan nem csak Jeruzsálemet, hanem egész Izraelt jelenti a zsidók számára.
A cionizmus a tizenkilencedik században született, a zsidó állam újra megalapítására irányuló gondolkodásmód, amelynek célja alapvetően Izrael területén egy zsidó állam megalakítása volt. A cionizmus tehát alapvetően a zsidó nép saját államának újrateremtésére és megőrzésére irányuló törekvés, tevékenység.
 A cionizmus alapművének a magyar származású, Budapesten született Herzl Tivadar Judenstaat művét tekintik.A náci nézetek szerint a cionizmus, a zsidóknak arra való törekvése, hogy ők irányítsák a világot. A magyar szélsőjobboldal az anticionizmus kifejezést zsidóellenességként és Izrael ellenességként értelmezi. Következésképpen a demonstráció szervezői, a magukat anticionistának nevezők egyszerűen zsidógyűlölők, fasiszta nézeteket vallók és egy zsidóság elleni demonstrációt terveztek.
Herzl_Judenstaat
Anticionista – antiszemita
Ma Magyarországon, az átlagemberek szintjén sokan keverik, rosszul értelmezik a kifejezéseket: a cionista kifejezés alatt általánosan sokan azt is értik, hogy a zsidóság pártján álló, vagy zsidó-barát. Valójában a zsidó-barát kifejezés helyesen a filoszemita fogalommal azonos. Az anticionista kifejezést ma általánosan Magyarországon sokan úgy értelmezik, hogy zsidóellenes. A fogalom pedig helyesen: antiszemita.
earth
Ki, hol éljen?
Az, aki bárkit, saját szülőföldjéről, saját hazájából el kíván küldeni, csak azért, mert a vallása zsidó, az finoman megfogalmazva kirekesztő, illetve határozottabb kifejezéssel élve: náci eszméket hirdető személy.Nem tartom magam cionistának, nem kívánok senkit arra agitálni, hogy azért mert zsidó vallású, zsidó érzelmű, csak azért, menjen Izraelbe élni, egyszerűen elképedve olvastam a demonstráció felhívását, amelyből egyértelműen az derült ki, hogy a huszonegyedik-század elején, alig egy emberöltővel a fasizmus leverése után a magyar zsidók nem kívánatosak Magyarországon, szülőföldjükön, s, hagyják el Magyarországot és menjenek élni Izraelbe.
Azt gondolom, hogy mindenki éljen ott, ahol arra a legmegfelelőbbek a feltételei! Mindenki éljen ott, amit szülőföldjének tekint!
Mindenki éljen ott, amit hazájának tekint!
Mindenki éljen ott, ahol szeret lenni, s ahol meg tudja teremteni a saját maga és családja számára az ehhez szükséges feltételeket.
De! Ehhez az államnak, a társadalomnak hozzá kell járulnia.
Az államnak, a társadalomnak meg kell bélyegeznie a kirekesztőket, és meg kell teremteni a békés egymás mellet élés, az együttélés feltételeit.
G.Orator

Vélemény, hozzászólás?