Hittérítés vagy, ha nem, akkor mi?

A fotó illuszráció. Izraelben, Galilban egy zsinagógában készült, ahol a feltételezések szerint Jézus lehetett a rabbi.
A fotó Galilban, egy zsinagógában készült, ahol a feltételezések szerint Jézus lehetett a rabbi. A szerző felvétele

Egy vita késztet megszólalásra. A vita a Demokrata.Info oldalán zajlik. A szerkesztőség egy munkatársa jelen volt, s beszámolt egy eseményről, amely a budapesti Híradó moziban zajlott. Az eseménnyel kapcsolatosan a demokrata.info oldalán megjelent az esemény két főszereplőjével készült páros mini-interjú. Ezt követően az eseményt szervező Zsidók Jézusért Misszió egyik munkatársa levelet írt, amelyben azt kérte, hogy a lap közölje válaszukat a “Térítgetünk, térítgetünk, már megint? Egy esemény két olvasata” című cikkre. A Demokrata Info ezt a választ is közölte, s azt írta a lap szerkesztője, hogy szerkesztőségünk a demokrácia szabályai szerint, egy vitában mindkét fél álláspontját be kívánja mutatni.”  Magamat pártatlan olvasónak, szemlélőnek tartom, s szeretném véleményemet elmondani a témáról.A Demokrata Info korábban megjelentetett – itt olvasható –  két írást amelyben részben beszámoló olvasható egy budapesti eseményről, másrészt egy páros mini-interjú, ami az esemény kapcsán született. Az eseménnyel kapcsolatos harmadik írás ide kattintva olvasható el. 

A vitatott esemény röviden

A szervezők így hirdették az eseményt: „Január 17-én egy különleges rendezvényt szervezünk a budapesti gettó felszabadításának 70. évfordulójára: A holokauszt két fia címmel. Jöjjön el és hallgassa meg velünk Flesch Károly zsidó holokauszt túlélő és Werner Oder, az SS Einsatztruppen egyik vezetőjének fia beszámolóit!” – szólt a Zsidók Jézusért Misszió felhívása.

Erről az eseményről a Demokrata.Info egy kritikus hangú tudósításban számolt be. A cikk megjelenését követően a Demokrata Info szerkesztőségébe érkezett egy eltérő vélemény, egy páros mini-interjú a fentiekben leírt esemény két szereplőjével. A Demokrata Info szerkesztője úgy döntött, hogy a demokrácia szabályai szerint a másik olvasatnak is helyt ad, azzal a megjegyzéssel, hogy “Az olvasóra szeretnénk bízni annak megítélését, hogy melyik írással tud azonosulni.”

Ezt követte a Zsidók Jézusért Misszió levele, amelyben kritizálta a Demokrata Info tudósítását. Ebben a levélben azt írták, hogy nem a legfontosabb kérdésről szólt a tudósítás. Szerintük az igazi kérdés: hogy “Jézus-e a Messiás vagy sem?”

Az eseménnyel, a szervezet levelével kapcsolatosan markáns különvéleményem van. Nézzük az ellenkezésemet.

Elfogadom a tudósítás állítását, mely szerint térítésről van szó. Miért is? Ugyanis elolvastam a Zsidók Jézusért Misszió munkatársa által ajánlott weboldalt, sőt nemcsak az ajánlott aloldalakat, de több írásukat is.

Mit takar a szervezet neve, a Zsidók Jézusért szóösszetétel?

Különvéleményem okainak felsorolását szeretném ott kezdeni, hogy vizsgáljuk meg, mit jelent a szervezet neve? Arra nézve, hogy “Zsidók Jézusért”, erre nézve a honlap a következő eligazítást adja:

“Nekünk, mint a Zsidók Jézusért missziónak, az a célunk, hogy Jesua (Jézus) messiási voltát megkerülhetetlen tényezővé tegyük világszerte élő zsidó népünk számára.”

 

“Szűkebb értelemben a Zsidók Jézusért (Jews for Jesus) egy 200 főből álló szervezet, amely azt az üzenetet igyekszik továbbítani a zsidó népnek, hogy Jézus – héber nevén Jesua – az Izrael Messiása.”

 

Mit jelent a Misszió kifejezés?

Folytassuk ott a gondolatsort, hogy mit jelent a Misszió kifejezés?

A szótár szócikkében a következő magyarázatot adja, részben Hivatalos megbízatás“, másrészt “Hivatalos jogkörű különleges csoport, amelyet egy állam kiküld egy másik országba különleges feladatok megoldására.”

A szócikk harmadik magyarázata releváns a mi kérdésünket megválaszolni: “Hittérítő küldöttek; szerzetesek, akik más vallású közösség tagjai közt egy vallást terjesztenek; hittérítők csoportja.”

A zsidó vallás egy úgynevezett nem térítő vallás. A vallási előírások kifejezetten tiltják, hogy bárkit – nem zsidót – rábeszéljenek arra, hogy kövesse a zsidó vallás tanításait és éljen zsidó életet. Más vallások, mint például a Katolikus, vagy a Protestáns Egyház, megengedik a térítést.

Németh László “A vallási türelemről” című tanulmányában a következőket írta:

„ A térítés módja is változik a századokkal s a tolakvó szektások, akik régi térítőket majmolnak, ma inkább madárijesztői a hitnek, akik csak magukhoz illő hóbortosokat nyerhetnek meg. Az igazi térítő inkább rejti hitét, titkon szívja, mint mécsből az olajat s akkor vallja meg, amikor az, aki ismeri, felfigyel benne, tetteiben valami halk rendező elvre, amely rejtélyessé és kívánatossá teszi az életét: ’Igenis én hiszek’. A vallás felé néző ember azonban száz hibbantat talál, míg egy ilyen életével világító lelket. S csoda-e ha nem akar átmenni az iga alatt, amelyet hangos „hiszed?”-jeikkel („mert én hiszem”) ezek állítanak ép esze elé.”

A Protestáns Egyház azt vallja a misszióról, hogy

“A misszió az egyházi szóhasználatban azt a térítési tevékenységet jelenti, mely során a térítő a maga keresztyén hitét, meggyőződését, világról alkotott képét akarja másokkal elfogadtatni, és ez által az egyház mint intézmény számára megnyerni a megtérőt.”

Kérdésem: mivel, ha nem a nem térítés szándékával születtek meg az olyan gondolatok a szervezet honlapján, mint:

“Az Örökkévaló arra vár, hogy pásztorrá tehessen téged. De ehhez először neked is az Ő juhocskájává kell válnod.”

 

“Fontos, hogy keresd más Jézus-hívők társaságát, és tanulj tőlük. Legyen az akár egy helyi Messiás-hívő vagy más felekezetű közösség, akár valakinek az otthonában találkozó Biblia-tanulmányozó csoport, az Urat szerető testvérekkel való közösség mindenképpen a bátorításodat fogja szolgálni. Hadd segítsünk neked megtalálni azt a jó helyet, ahol a hited valóban növekedni tud!”

A fenti gondolatok alapján megállapíthatjuk, hogy a szervezet nevében benne van, mint cél a hittérítés!  Ebből következik, hogy a demokrata.info tudósítója nem tévedett amikor kérdésként felvetette, hogy “Térítgetünk, térítgetünk?”

Mi tehát a szervezet célja?

Idézem hitvallásukat:

“Nekünk, mint a Zsidók Jézusért missziónak, az a célunk, hogy Jesua (Jézus) messiási voltát megkerülhetetlen tényezővé tegyük világszerte élő zsidó népünk számára.”

Egy kis jóindulattal nevezhetném céljukat, tevékenységüket vallási felvilágosításnak is, azonban ezt mégsem tudom megtenni,mert egyértelművé teszik, hogy céljuk között szerepel a térítés. Ugyanis a szervezet honlapja ugyan más szóösszetételt használ, de attól a lényeg, lényeg marad. Azt írják: “Az Isten Országának Örömüzenetét hirdetjük”

A szervezet tagjai zsidók, vagy keresztények?

A kérdés megválaszolásához nézzük, hogy mit ír a szervezet honlapja.

 “Magunkat zsidóknak és a zsidó közösség tagjainak tekintjük, azonban testvéreink kizárnak bennünket maguk közül, mivel a zsidó barátainknak beszélünk a zsidó Messiásról, Jézusról.”

S van az oldalnak egy, ezzel ellentétes olyan állítása is, mely szerint:

“Keresztény az – legyen bár zsidó vagy nem-zsidó –, aki elhatározza, hogy Jézust mint Messiását fogja követni.”

A fentiekből számomra az következik, hogy a szervezet tagjai magukat mégsem zsidónak, hanem kereszténynek tartják. Ami egyáltalában nem baj, nem elítélendő, sőt üdvözölhető. Azonban az a tény, hogy azt szeretnék, hogy minél többen kövessék példájukat, azaz minél több zsidót arra bírjanak rá, hogy kövessék az ő hitüket, az a hittérítés tényét igazolja,

S tegyük ehhez azt is hozzá, hogy a zsidó közösségből való kizárásnak talán az is oka lehet, hogy a szervezet honlapján az a gondolat is olvasható, hogy: “A rabbinikus zsidó vallás nem a Biblia vallása.”

Az egész világon az én ismereteim szerint mintegy tizennégy millió zsidó él (Forrás: Jewish Population of the World ), ebből nem tudok százezer olyan zsidóról, amelyik elfogadná Jézus messiás voltát. A Zsidók Jézusért Misszió honlapja szerint  11 országban működik szervezetük, s talán 75 ezer főt haladhatja meg számuk.

A World Jewish Congress Report (1988) szerint a zsidók többsége az u.n konzervatív (Magyaroszágon neológnak nevezik) irányzathoz tartozik. Pontos szám nem áll rendelkezésemre, de sokan vannak a magukat a reform irányzathoz tartozónak vallók is. A zsidóság több mint 10 %-a ortodox. Az említett WJC report szerint 40%-ra tehető azon zsidók száma, akik egyik irányzathoz sem kívánnak tartozni.

Az, hogy Jézus Messiás volt arról csupán a  Zsidók Jézusért Misszió szervezet tagjai vannak meggyőződve. A zsidóság rabbijai ugyanis erről a kérdésről mást gondolnak. A szervezet honlapja Magyarországon egy rabbit mutat be, aki ezt az álláspontot képviselte (“Lichtenstein Izsák, kerületi rabbi volt Tápiószelén a tizenkilencedik században.”) Magyarországon jelenleg magam nem ismerek olyan rabbit, aki szimpatizálna a “Jézus a messiás!” gondolattal.

Miről szólt a tudósításban szereplő esemény?

S, befejezésül még egy gondolat: A “Holokauszt két fia” című rendezvényen nem a két főszereplő holokauszttal kapcsolatos visszaemlékezésein volt a fő hangsúly, hanem a szervezet céljainak Jézus Messiás voltának, a szervezet általi magyarázatán. Ezt a tényt a szervezet munkatársának levelében sem cáfolta, Sőt, megerősítette.

Ezt a tényt igazolta az az eseményről készült tudósítás is, amely például az evangélikus.hu oldalon olvasható. Ennek a tudósításnak amely kiemelten ismertette a szervezet célját, a talán legfontosabb gondolatát idézem: “Flesch Károly, zsidó holokauszt túlélő és Werner Oder, az SS Einsatztruppen egyik vezetőjének a fia beszélgettek a megbocsátás és a Jézusba vetett hit jelentőségéről.”

S akkor megkérdezem: Hittérítés vagy, ha nem, akkor mégis mi más?

G. Orator

 

Vélemény, hozzászólás?