Eisenhowernek igaza lett!

A Facebook-on egy vita bontakozott ki egy olyan fotó kapcsán, amit nem szívesen idézek fel, annak borzalmas volta miatt. Sajnos, azonban szükséges a kép felidézése, mert többen is hozzászóltak, s bizony - finoman szólva - volt, aki nem a valós történelmi tényeknek megfelelő érveket írt le a vitában. Ráadásul a vita elment vallás versus ateista irányba is. Talán nem felesleges a megjelent fénykép kapcsán egy-két dolgot tisztázni. Azt gondolom, hogy a legfontosabb azt leszögezni, hogy Eisenhowernek sajnos igaza lett!A Facebook-on egy vita bontakozott ki egy olyan fotó kapcsán, amit nem szívesen idézek fel, annak borzalmas volta miatt. Sajnos, azonban szükséges a kép felidézése, mert többen is hozzászóltak, s bizony – finoman szólva – volt, aki nem a valós történelmi tényeknek megfelelő érveket írt le a vitában. Ráadásul a vita elment vallás versus ateista irányba is. Talán nem felesleges a megjelent fénykép kapcsán egy-két dolgot tisztázni. Azt gondolom, hogy a legfontosabb azt leszögezni, hogy Eisenhowernek sajnos igaza lett!

A Facebook vitában az egyik fontos kérdés az volt, hogy ki szabadította fel az auschwitzi koncentrációs tábort. Volt aki rosszul emlékezett középiskolai tanulmányaira. Pedig elvben, ott ezt tanítják ezt a középiskolásoknak.

Nézzük először a tényeket:

Auschwitz – Birkenau

Auschwitz nevét a dél-lengyelországi, Krakkótól mintegy hatvan kilométerre található,Oświęcim városáról kapta.

Az auschwitz–birkenaui koncentrációs tábor volt a legnagyobb német megsemmisítő tábor. Három nagy és megközelítően ötven kisebb táborból állt.

Auschwitz I. volt a főtábor, Auschwitz II. – ez volt a Birkenau-i láger és Auschwitz III. – a kevésbé ismert Monowitz-i láger, amely az IG Farben számára szolgált munkatáborként. Ezen kívül volt egy, a Birkenau-i lágerhez csatolt roma, ahogyan elnevezték: “cigány családi tábor” is.

Az auschwitzi emléktábla szerint 1,1 millió embert öltek meg itt.

Auschwitz – Birkenau felszabadulása

1944 novemberében a szovjet csapatok közeledtére a birkenaui gázkamrákat a németek felrobbantották. 1945. január 17-én a foglyokat gyalog elindították nyugati irányba, s csak azokat hagyták hátra, akik a gyaloglásra képtelenek voltak. A Vörös Hadsereg 1945. január 27-én körülbelül 7500 foglyot szabadított fel.

Ezeket a tényeket miért fontos leszögezni a Facebookon kialakult vita kapcsán?

A felidézett vitában felmerült, hogy a mai Magyarországon (de ezt már én teszem hozzá: sajnos igaz ez Európa más országaira is) kétségbe vonják a történelmi tényeket. Más szóval tagadják a Holokauszt tényét, megtörténtét, avagy más színben tüntetik fel, mondhatnám úgy is, meghamisítják a történelmet.

Az Európai Unió megfogalmazott egy ajánlást – a rasszizmus és idegengyűlölet ellen – amely nem nevesített módon érinti a holokauszttagadás büntethetőségét is. Ez az ajánlás egytől három évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti az elkövetőt.

Ma Magyarországon megteheti bárki a holokauszt tagadását, avagy más színben történő feltüntetését? Sajnos igen. Bár hivatalosan van rá törvény, (a Büntető Törvénykönyvről szóló, 1978. évi IV. törvény módosításában szerepel) de ismereteim szerint szabadságvesztéssel Magyarországon még senkit sem büntettek a holokauszt tagadása miatt.

„Aki nagy nyilvánosság előtt a nemzeti szocialista és kommunista rendszerek által elkövetett népirtás és más, emberiség elleni cselekmények tényét tagadja, kétségbe vonja vagy jelentéktelen színben tünteti fel, büntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Személyes tapasztalatom, hogy egy, a youtube oldalán megjelent, s egy polgári peres eljárásban a tárgyalóteremben is elhangzott  – a közismert, a témával foglalkozó történész szakértő szerint holokauszt tagadásnak minősített – kijelentésnek nem lett az elkövetőre nézve olyan következménye, amelyben szabadságvesztés büntetésre ítélték volna.

Sajnos Magyarországon – főként a jobbik és szimpatizánsai körében – terjed az a nézet, amelyik “Holokauszt-üzletről” beszél, s terjed az a nézet is, amelyben kétségbe vonják a megtörténteket, avagy másként magyarázzák azokat.

Pedig a tények, ahogyan mondani szokták makacs dolgok. Ugyanis vannak tények, vannak bizonyítékok, amelyek letagadhatatlanok. Ilyen például az a fényképfelvétel is, amely a vitát kiváltotta.

A németek precizitása közismert. Így az is közismert, hogy mindent, amit csak lehetett precízen dokumentáltak. Az igaz, hogy ezek közül a dokumentumok közül nagyon sok megsemmisült, de a Holokauszt megtörténtének igazolására az a dokumentum tömeg több, mint elegendő, amely sértetlenül megmaradt. Ilyen például az a fényképfelvétel is, amely a vitát kiváltotta.

A ránk maradt dokumentumoknak van egy másik nagy csoportja is. Ezeket a dokumentumokat – fénykép és filmfelvételeket – a felszabadító csapatok készítették el. Számos felvételt viszontláthattunk nemcsak a korszakról szóló dokumentumfilmekben, de számos, a volt Szovjetunióban, illetve az Amerikában készült játékfilmben is.

Akinek a ránk maradt dokumentumok nagy része köszönhető

Az amerikaiaknak volt egy nagyon okos katonai vezetője Dwight David „Ike” Eisenhower az Amerikai Egyesült Államok ötcsillagos tábornoka és majdan 34. elnöke.

Eisenhover egy jelentésében nem szégyellte bevallani, hogy az ohrdrufi táborban (Ohrdruf a buchenwaldi koncentrációs láger egyik altábora volt) az SS által agyonlőtt vagy élve elégetett emberek holttesteit látva, a túlélők beszámolóit hallgatva egyszerűen rosszul lett.

Eisenhower tábornok:

“Mindent örökítsetek meg, szedjétek össze a filmeket, szedjétek össze a tanúkat, mert egyszer eljön majd a nap, amikor feláll valami rohadék, és azt mondja, hogy mindez meg sem történt.”

Dr. Sándor Zsuzsa újságíró, nyugdíjas bíró, egy 2015. április 25-én kelt cikkében, beszámolva egy náci elleni perről – hivatkozva Eisenhower tábornok híres parancsára – az alábbiakat írta:

“Oskar Gröning az első perbe fogott náci, aki elismeri, hogy a holokauszt megtörtént. Elmondta, hogy hosszú évekkel korábban összevitatkozott egy holokauszttagadóval, aki azt írta könyvében: nem igaz, hogy a koncentrációs táborokban bármiféle borzalom történt volna. Gröning egy hosszú és felháborodott levélben írta meg a szerzőnek: nemcsak hogy igaz, de ő maga is ott volt Auschwitzban, és minden úgy történt, ahogyan mondják.”

Dr. Sándor Zsuzsa beszámolójában hozzátette, hogy a jog szerint Gröning legfeljebb 3 évet kaphat, és minden valószínűség szerint azt sem fogja letölteni. Dr Sándor Zsuzsa a cikkében kiemelte: “Az Auschwitz borzalmait túlélők erkölcsi elégtételre vágynak.”

Egy, a konfliktuskutato.hu oldalán található “A nagy „irathamisítás” című elemzés azt írja, hogy “A holokauszttagadók szerint ez mese. Azok a brit, kanadai, amerikai, francia és orosz katonák, akik felszabadították a táborokat, egyszerűen hazudnak”

Eisenhovernek igaza lett

Eisenhovernek igaza lett, hiszen a magyar Parlamentben volt olyan képviselő aki büntetlenül beszélt a zsidók újkori összeírásáról.

Eisenhovernek igaza lett, hiszen van olyan pártelnök Magyarországon, aki azt mondta, hogy „Öööö úgy a holokausztról mááá, a könyökemen jön ki a holokauszt. Mee minden nap erről van szó. Az utolsó parlamenti napon…tényleg, amit Sanyi is mondott…hát millióegy gondunk van, és nekünk ez a legfontosabb? Meg mindig erre kell a gyermekeinknek emlékezni, meg ez az állandó bűntudatkeltés?”

Eisenhovernek igaza lett, hiszen van olyan magyar, magát történésznek nevező, aki a népirtást egyszerűen “idegenrendészeti” eljárásnak nevezte.

Eisenhovernek igaza lett, ugyanis van olyan magát igazi magyarnak nevező jobboldali, aki azt állítja, hogy a Dunába a zsidókat statáriális ítélet alapján lőtték, mert kollaboráltak a szovjetekkel. (És ehhez én teszem hozzá: Még a gyerekek is?)

Eisenhovernek igaza lett, ugyanis  a dokumentumok, a nyilvánosság előtt elhangzó kijelentéseik ellenére Magyarországon a “holokamuról” beszélők – valójában holokauszttagadók – elutasítják, ha antiszemitának, vagy neonácinak minősítik őket.

Eisenhover szóhasználatával élve:

Felállt valami rohadék, felálltak rohadékok, és azt állítják, hogy a borzalmak meg sem történtek, vagy nem úgy, ahogyan az a valóságban volt.

Nem elég bizonyíték áll rendelkezésre?


A cikk megírásához felhasznált források:

One thought on “Eisenhowernek igaza lett!

Vélemény, hozzászólás?