A bevándorlók pártja

A Demokratikus Koalíció Sajtóirodája kiadott egy közleményt, amely szerint a DK vezetősége és elnökségi tagjai bevándorlók! A közlemény tartalmát a magam részéről értem, megértem és el is fogadom. S nem vitatom a közlemény pozitív szándékát sem, azonban lenne egy apró megjegyzésem. A Demokratikus Koalíció Sajtóirodája kiadott egy közleményt, amely szerint a DK vezetősége és elnökségi tagjai bevándorlók!

A közlemény tartalmát a magam részéről értem, megértem és el is fogadom. S nem vitatom a közlemény pozitív szándékát sem, azonban lenne egy apró megjegyzésem.

A DK, a Facebook-on közzé tette felmenőik származását. Leírták, hogy ki, milyen származású. Azonban – szerintem – a listába, s a felmenők származásának megjelölésébe, egy diszkriminációra alkalmas hiba található. Ugyanis, míg a felsorolásban a német származástól kezdve, olvashatunk szerb, bunyevác, olasz, örmény, erdélyi, szlovákiai, felvidéki származáson keresztül a svábig sok minden nációról, addig két DK vezetőről, a vallását jelenítették meg, nemzetiségi származása helyett.

A felsorolásban csupán két személy vallási származását írták meg a többiekét nem. Amiért ez érdekes, az az, hogy e két személy zsidó származású. S itt egy gondolkodásbeli anomáliát vélek felfedezni, amelynek szerintem egy demokratikus párttól idegennek kell lennie.

A zsidóság vallás és nem faj

A DK Sajtóiroda által kiadott nyilatkozat zsidó származásról beszél, míg két esetet leszámítva nemzetiségeket említ. Magyarországon időről – időre fellángol egy vita. A vita lényege, hogy a mi a zsidóság? Vallás vagy faj, nemzetiség?

Magam – hogy véleményemet egyértelműsítsem – azt tartom, hogy a zsidóság vallás.

Dr. Raj Tamás főrabbi, történész szerint „A zsidóság úgynevezett egy-népi vallás, ami azt jelenti, hogy aki zsidó vallású, vagy akár áttér a zsidó hitre, egyszersmind a nép tagjává válok. Tehát mindenki, így az askenázi eredetuek is a vallásuk alapján zsidók. Egyébként nem árt tudnia, hogy az emberiség egyetlen faj, ezen belül léteznek típusok (fajták), de a zsidók sem sorolhatók ide.” (http://www.zsido.hu/aktiv/rabbiv.php )

Magyarországon, 1867-ben a Kiegyezéskor született meg az „polgári egyenjogúsági törvény, amely kimondta: „Az ország izraelita lakosai a keresztény lakosokkal minden polgári és politikai jog gyakorlására egyaránt jogositottaknak nyilvánittatnak.”

Tehát Magyarországon már egy 1867-es törvény is utalt arra, hogy a zsidóság vallás.

A zsidó vallás törvényei szerint zsidó az, akinek az édesanyja zsidó.

Történetesen az egyik DK-s vezető nagyszüleit – koromnál fogva – volt szerencsém ismerni. A DK sajtónyilatkozat állítása nem állít valótlant, ugyanis vallásukra nézve zsidók voltak. A nagypapa megszenvedett zsidóságáért: munkaszolgálatos volt. Félve írom le a következő mondatot. Félve, mert aki akarja, az félreérti azt, hogy illik rá a Magyarországon ilyenkor használt antiszemita megfogalmazás, miszerint „galíciai jöttment” volt. De nem zsidó fajú, hanem zsidó vallású volt.

S, hogy véleményem jobban érthető legyen, néhány szó magamról.

Kérdésem: a közlemény logikája szerint én felvidéki, vagy zsidó vagyok?

Szüleim családja, mindkét oldalról felvidékről származik. Édesapám Kassán született, édesanyám ugyan már Budapesten, de a család Bánból származik. Akkoriban a falut németül Banowitz -nak nevezték. Ma Banovce nad Bebravou. Szóval akkor én most magyar vagyok, vagy szlovák, avagy felvidéki? Az egyik nagyapám Máramarosból – a zsidóság egyik akkori fellegvárából – származik. A másik három nagyszülőm egyike se budapesti születésű, de magukról azt tartották, hogy magyar zsidók.

Van egy rokonom, aki Csontoson született. Ő is magyar zsidónak tartotta magát, pedig nem volt vallásos. Amikor megszületett, akkor a falu Magyarországhoz tartozott, majd Csehszlovákia lett, Később Szovjetúnió, ma pedig Ukrajna területén található. A falu ki sem mozdult a helyről.

Ezek után kíváncsi lennék, hogy az – elismerem – jó szándékkal megírt DK nyilatkozatban szereplő vezetők vallását miért nem sorolták fel, miért csak a két zsidó vallási származású DK-s vezetőt emelték ki. Csak remélni merem, hogy csupán egy nem kellően végiggondolt fogalmazásról van szó.

A fenti megjegyzésemmel együtt a közlemény zárómondatát teljes mértékben igaznak tartom.
“Ezek szerint a DK a bevándorlók pártja, Magyarország pedig sokkal színesebb és multikulturálisabb ország, mint azt Orbán Viktor hinni szeretné.”

G. Orator


 

A sajtónyilatkozat teljes szövege:

BRÉKING: A DK elnöksége bevándorlókból áll

A DK vezetősége és elnökségi tagjai a Facebook-on tették közzé felmenőik származását.

Gyurcsány Ferenc pártelnök ősei a mai Szlovákia területéről származnak, Molnár Csaba, a párt ügyvezető alelnöke és EP-képviselője német felmenőkkel rendelkezik, Vadai Ágnes, a párt alelnökének és Országgyűlési képviselőjének ősei kunok voltak, Varju László, a párt alelnöke és Országgyűlési képviselője felvidéki származású, Niedermüller Péter EP-képviselő felmenői között pedig svábok, németek és szerbek is vannak. Ara-Kovács Attila elnökségi tag német és zsidó, Avarkeszi Dezső elnökségi tag sváb és olasz, Kakuk György elnökségi tag sváb és örmény, Debreczeni József elnökségi tag szerb, horvát és bunyevác, Gy. Németh Erzsébet elnökségi tag sváb és német, Varga Zoltán elnökségi tag szerb és erdélyi, Élő Norbert elnökségi tag lengyel, Borka-Szász Tamás elnökségi tag pedig szláv felmenőkkel rendelkezik. Sebian-Petrovszki László, a párt igazgatója tótok, Wirsching Viktória, a párt kommunikációs igazgatója franciák és svábok, Gréczy Zsolt, a párt szóvivője szerbek, németek és erdélyiek, Gálvölgyi Dorka rendezvényigazgató svábok és zsidók leszármazottja, míg Kerék-Bárczy Szabolcs, a párt elnökségi tagjának ereiben sváb, szláv és örmény vér is csörgedezik.

Ezek szerint a DK a bevándorlók pártja, Magyarország pedig sokkal színesebb és multikulturálisabb ország, mint azt Orbán Viktor hinni szeretné.

DK Sajtóiroda

A cikk illusztrációjaként felhasznált térkép az internetről származik. Magyarország népességét mutatja, ahol sok nemzetiség (német, román, szlovák, rutén, lengyel, horvát. szerb és vend), de olyan, hogy zsidó nem látható.

Vélemény, hozzászólás?