G.ORATOR

The orator, a public speaker, and expert in one person, who is interprets the written and unwritten rules, and tries to find an explanation for the possible reasons. This page shows the way an orator sees the world around us.

KIRÁLYI MŰVÉSZET Public Relations Szabadkőművesség

A jótékonyság, az adományozás, a filantrópia

2021 tavaszán, kérésükre, egy egyetemi, – a szabadkőművességgel foglalkozó kutató – csoportban tartottam egy beszámolót, amelyben bemutattam az amerikai szabadkőművesség jellemző vonásait.

Az amerikai szabadkőművességről beszélve rámutattam azokra a különbségekre, hasonlóságokra, amelyek jellemzőek az angol-amerikai és az u.n kontinentális szabadkőművességre. Előadásomban többek között kiemeltem a nézőponti különbséget. Amíg az európai, a magyar szabadkőművesség fő témái az emberi gondolkodás megértésre irányulnak, sokszor a filozófia témaköreiből kerülnek ki, addig az amerikai szabadkőművesség fő témája a karitatív tevékenység, az adományozás témaköréhez kapcsolódik.

Az amerikai-angol Szabadkőművesség egyik alappilléreként tekintenek a jótékonyságra, a karitatív tevékenységre, az adományozásra. A következőkben a jótékonyság, az adományozás, a filantrópia néhány módozatát szeretném bemutatni.
MoreA jótékonyság, az adományozás, a filantrópia

KIRÁLYI MŰVÉSZET Publicisztika Szabadkőművesség

IGÉNY A VIRTUÁLIS VILÁGRA

Vannak a világon olyan dolgok, amelyek nem, vagy csak ritkán változnak. Ilyen a régi – mondhatnám ősi – hagyományokra épülő szabadkőművesség is. Alapjaiban, céljaiban, ami óta létrejött szinte alig-alig változott meg, ami az elveit illeti. Persze a gyakorlat az más. A szabadkőművesség gyakorlata országonként, koronként már többször is átment változásokon.…MoreIGÉNY A VIRTUÁLIS VILÁGRA

Publicisztika

Emléktúra?

Magyarország már megint megszegte a II. világháborút lezáró Párizsi Béke-szerződést. Budapesten nyílt, másutt turista eseménynek álcázott neonáci rendezvényt szerveztek a magyar rendőrség tudtával. A rendőrség nem tiltotta, nem akadályozta meg…MoreEmléktúra?